Cung cấp giải pháp về công nghệ thông tin cho doanh nghiệp gồm Hóa đơn điện tử, Tem điện tử chống hàng giả, Chữ kỹ số, SMSBrandname, PM quản lý bán hàng Shop.One…