ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI MỞ RỘNG ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

Đẩy mạnh triển khai mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn TP Hà Nội

Ngày 25/10/2019

Đẩy mạnh triển khai mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn TP Hà Nội

Thực hiện Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 22/1/2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành:.

Thực hiện Thông báo số 369/TB-TCT ngày 11/9/2019 của Tổng cục Thuế, theo đó, Tổng cục Thuế phân công các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể trong đó có nội dung “Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn.”

Nhằm đẩy mạnh mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thu theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội, đảm bảo việc áp dụng HĐĐT trên địa bàn TP Hà Nội đồng bộ, hiệu quả, thống nhất, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả:

– Thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thủ đô về lợi ích của việc áp dụng HĐĐT.

– Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình triển khai áp dụng HĐĐT thông qua các số điện thoại, email và tại bộ phận một cửa Văn phòng Cục Thuế và 27 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã; Chi cục Thuế khu vực. Danh sách số điện thoại (cố định, di động) và email hỗ trợ của các Phòng, CCT được đăng tải trên Website Cục Thuế TP Hà Nội để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn được biết.

– Tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn thống nhất toàn ngành cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn địa bàn TP Hà Nội

– Cục Thuế TP Hà Nội kiểm soát chất lượng dịch vụ, chất lượng kết nối cơ sở dữ liệu của các tổ chức cung cấp trong quá trình triển khai của các tổ chức cung cấp, sẽ loại trừ ra khỏi danh sách phối hợp với Cục Thuế đối với các tổ chức cung cấp không đáp ứng các tiêu chí nêu trên và tiếp tục bổ sung các đơn vị đáp ứng các tiêu chí để phối hợp triển khai hàng tuần. Định kỳ thứ 6 hàng tuần đăng tải công khai trên website của Cục Thuế TP Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn ) danh sách các nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT đủ năng lực đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, tiệm cận đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019;  Có kinh nghiệm triển khai, có số lượng lớn (trên 100) khách hàng sử dụng dịch vụ HĐĐT và đã chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan thuế để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn được biết.

Kết quả: Lũy kế đến hết ngày 25/10/2019 trên địa bàn TP HN đã có 41.897 doanh nghiệp, tổ chức áp dụng HĐĐT; số hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành là 6.888.536.903 hóa đơn.

                                                                                                Phòng TTHT NNT

Theo Cục thuế TP Hà Nội (Link gốc bài viết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *